© 2023 by Beauty Academy MAKE.ME.UP

Obchodní podmínky

MAKE.ME.UP. Beauty Academy


Poskytovatel služeb, osobních kurzů v oblasti líčení, vlasového stylingu a módy

Slezská 125, Praha 3, 130 00
IČ: 74405721, IČ:2713128

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb uvedených na www.makemeup.cz v provozovně Slezská 125, Praha 3 a objednatelem poskytovaných služeb nebo produktů .

Provozovatel poskytuje osobní kurzy líčení, vlasového stylingu a módy na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS, zpráva na Instagramu a Facebooku, online na www.makemeup.cz) projevuje objednatel svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby MMU Beauty Academy nevyužít.

2. Objednávka služeb

Termín kurzu

Termín kurzu je buď určen nebo může být dohodnut individuálně  (osobně, telefonicky, emailem, online přes webové stránky provozovatele). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou. Pro platnost objednávky musí být celá částka za vybraný kurz/ službu uhrazena nejdéle do tří pracovních dnů po závazné objednávce. Částka za kurz musí být uhrazena na účet Fio banky 2501541074/2010. Do poznámky musí být uvedeno jméno objednatele a datum kurzu.

V případě, že částka není do tří pracovních dnů uhrazená, rezervace je automaticky neplatná a Poskytovatel si vyhrazuje právo místo na kurzu nabídnuto dalším zájemkyním. V případě uplatnění dárkového poukazu, voucheru nebo slevové akce přes slevový portál, musí objednatel po závazné objednávce zaslat email s číslem dárkového poukazu nebo voucheru na základě, kterého rezervaci uplatňuje.

Storno a Přeobjednání

Při řádném stornování kurzu, maximálně tři dny před jeho konáním, si můžete tento kurz nahradit v následujícím termínu konání kurzu. Řádné stornování znamená zaslání emailu na info@makemeup.cz maximálně tři dny před konáním kurzu. V případě nedodržení storno podmínek kurz Objednateli automaticky propadá a částka za kurz je nevratná.

V případě nenaplnění kurzu více než dvěma účastnicemi si Provozovatel MMU Beauty Academy vyhrazuje právo nabídnout zájemkyním jiné datum kurzu.

3. Platby

Platbu za služby a produkty lze uhradit v hotovosti, platební kartou nebo převodem na účet Fio banky 2501541074/2010 .

Storno poplatek

V případě nedodržení storno podmínek, kurz nebo služba objednateli automaticky propadá a nemá nárok na vrácení částky. To platí i v případě dárkových poukazů, voucherů a slevových akcí přes slevové portály.

Vymáhání plateb

Provozovatel je oprávněn zmocnit třetí osoby k vymáhání svých pohledávek za klientem.

4. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

5. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2019.

Ochrana osobních údajů

Provozovatelem stránek www.makemeup.cz je Barbora Krejčíková a Apostolia Arabadzi.

Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

Provozovatel o uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje:
jméno, příjmení, e-mailová adresa, mobil


Jak s osobními údaji nakládáme:
Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu .

Děkujeme za respektování obchodních podmínek MAKE.ME.UP. Beauty Academy

Těšíme se na Vaši návštěvu.